energetyka i odnawialne źródła energii

Przedsiębiorcy funkcjonujący w szeroko rozumianej branży odnawialnych źródeł energii (OZE) narażani są na częste zmiany legislacyjne, a sprawne poruszanie się w obszarze tych regulacji stało się koniecznością.

Oferuję pomoc prawną dla przedsiębiorców działających w sektorze odnawialnych źródeł energii. Chętnie obejmę obsługą lub doraźnym wsparciem start-upy, które rozpoczynają bądź chciałyby rozpocząć swoją działalność w tej branży.

Oferuję ponadto wsparcie zarówno po stronie inwestorów, jak i wykonawców, w zakresie reprezentacji podczas sporów dotyczących realizacji inwestycji w OZE. W szczególności skupiamy się na zakresie wykonanych instalacji wiatrowych oraz fotowoltaicznych. Jest to odpowiedź na ogromny wzrost zainteresowania inwestycjami w OZE, w szczególności w zakresie instalacji fotowoltaicznych oraz coraz częstsze problemy związane z jakością ich wykonania lub niesłusznymi zarzutami jej dotyczącymi. 

Zapewniam wsparcie prawne m.in. w zakresie:

 • planowania, przygotowania i realizacji inwestycji wiatrowych oraz fotowoltaicznych,
 • opracowania opinii prawnych dotyczących wykładni i zastosowania przepisów branżowych,
 • działania na styku z operatorami systemu dystrybucji oraz podmiotami działającymi na rynku obrotu energii,
 • negocjowania i opiniowania umów z kontrahentami, w tym umów dzierżawy pod inwestycje,
 • pozyskiwania finansowania zewnętrznego oraz negocjowania jego warunków,
 • udziału w aukcjach energii,
 • tworzenia i funkcjonowania klastrów energii,
 • reprezentacji w postępowaniach przed Urzędem Regulacji Energetyki,
 • reprezentacji, zarówno po stronie inwestorów jak i wykonawców, w sprawach dotyczących wad lub usterek związanych z wykonaną instalacją odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym w szczególności instalacji fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych oraz biogazowni,
 • restrukturyzacji podmiotów w branży.

 

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy, drogą mailową lub poprzez kontakt telefoniczny.

 • ul. Gizewiusza 2, 12-200 Pisz
 • email: kontakt@laszczkowski.pl
 • telefon: +48 511 986 729