Obsługa przedsiębiorców

Przedsiębiorcy podczas swojej działalności spotykają się z wieloma prawnymi problemami, które nie powinny wpływać na operacje w spółkach. Nasza Kancelaria dba o swoich klientów, aby zajmowali się oni swoim biznesem, dlatego jednym z głównych obszarów naszej kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej przedsiębiorcom. Posiadamy doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw z branży deweloperskiej, budowlanej, produkcyjnej, handlowej. Obsługujemy przedsiębiorców działających we wszelkich formach i rozmiarach, zaczynając od mikroprzedsiębiorców, po małych i średnich przedsiębiorców. Nie boimy się wyzwań, także chętnie podejmujemy się współpracy z dużymi firmami działającymi na międzynarodowych rynkach.

Doradzamy w prowadzeniu działalności od jej rozpoczęcia, w tym poprzez wybór odpowiedniej formy dostosowanej do aktualnych potrzeb i możliwości przedsiębiorcy, po ewentualne
zakończenie działalności. Pomagamy przy zakładaniu, rejestracji zarówno
indywidualnej działalności jak i spółek cywilnych i spółek prawa
handlowego. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądem rejestrowym,
zajmujemy się przygotowaniem i opiniowaniem wszelkich dokumentów
niezbędnych zarówno na etapie zakładania działalności, jak i jej prowadzenia.

Na życzenie prowadzimy audyty prawne – kompleksowe przeglądy podmiotów gospodarczych w celu
wskazania ryzyk i zagrożeń prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w celu dostosowania formy prowadzonej działalności do jej rozmiaru lub branżowych ryzyk. Doradzamy także w transakcjach związanych z nabywaniem przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części (przejęcie/połączenie spółek). W tym zakresie współpracujemy z biegłym rewidentem analizującym sytuację finansową przedsiębiorcy oraz doradcą podatkowym.

Na etapie prowadzenia działalności kancelaria świadczy pomoc prawną we wszelkich możliwych formach, od doraźnej pomocy w bieżących sprawach, poprzez stałą obsługę prawną po regularne dyżury w siedzibie Klienta. Biorąc odpowiedzialność za podejmowane działania, doradzamy podczas podejmowania decyzji biznesowych. Zajmujemy się także sporządzaniem, weryfikacją i opiniowaniem umów, porozumień, jak również aktów wewnętrznych – uchwał, statutów, regulaminów (doradzamy w regulowaniu stosunków z pracownikami).

Pomagamy również w likwidacji działalności – negocjujemy warunki rozwiązania umów, sprzedaż składników majątku, zaspokojenie ewentualnych wierzycieli. W przypadku niewypłacalności asystujemy syndykom i doradcom restrukturyzacyjnym w skutecznym i bezproblemowym przeprowadzeniu postępowania upadłościowego lub restrukturyzacji firmy.

W szczególności nasze usługi obejmują:

  • bieżącą obsługę prawną
  • prawo pracy
  • negocjacje biznesowe
  • przygotowania dokumentacji niezbędnej w codziennej działalności w tym umów, regulaminów etc.
  • reprezentacji podczas postępowań sądowych oraz pozasądowych

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy, drogą mailową lub poprzez kontakt telefoniczny.

  • ul. Gizewiusza 2, 12-200 Pisz
  • email: kontakt@laszczkowski.pl
  • telefon: +48 511 986 729