RODO

Każdy przedsiębiorca, który chce uniknąć dotkliwych kar finansowych, powinien przetwarzać dane osobowe pod pełną kontrolą, zgodnie z surowymi wymaganiami wynikającymi  RODO.

 

Co oferujemy?

 

·     weryfikacja spełnienia przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych,

·     weryfikacja stosowanych klauzul informacyjnych i ich rozszerzenie w celu dostosowania do przepisów RODO,

·     weryfikacja stosowanych zgód i ich modyfikacja w celu dostosowania do przepisów RODO,

·     weryfikacja podlegania obowiązkowi prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora,

·     weryfikacja podlegania obowiązkowi wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych,

·     weryfikacja stosowanych umów powierzenia i ich uzupełnienie w celu dostosowania do przepisów RODO,

·     weryfikacja stosowanych technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych, w szczególności przy uwzględnieniu sposobu przetwarzania danych osobowych oraz ich ocena pod kątem zgodności z RODO,

·     weryfikacja zgodności przekazywania danych osobowych do państw trzecich,

·     analiza możliwości realizacji nowych obowiązków administratora i praw podmiotów danych,

·     identyfikacja i weryfikacja zasobów teleinformatycznych oraz ich zabezpieczeń,

·     sformułowanie wytycznych pod kątem dostosowania aktualnego modelu ochrony danych osobowych do wymagań RODO w formie podsumowującego raportu.

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy, drogą mailową lub poprzez kontakt telefoniczny.

  • ul. Gizewiusza 2, 12-200 Pisz
  • email: kontakt@laszczkowski.pl
  • telefon: +48 511 986 729