rozwiązywanie sporów

Prowadzenie biznesu wiąże się z nieustannym ryzykiem. Niestety ryzyka nie udaje się unikać także w życiu prywatnym. Nie podejmowałbym jednak ryzyka wybierając prawnika, któremu zamierzam powierzyć reprezentowanie mnie w sporze sądowym.

Wykorzystując swoją wiedzę, doświadczenie, znajomość orzecznictwa oraz umiejętność trafnej analizy stanu faktycznego danej sprawy tworzę strategie procesowe, kierując się celami swoich klientów, zarówno tymi biznesowymi jak i prywatnymi.

Zakres świadczonych usług kancelarii obejmuje kompleksowe przygotowanie strategii rozwiązywania sporu już na etapie przedsądowym – ze szczególnym uwzględnieniem możliwości uniknięcia postępowania sądowego – a także reprezentację Klienta:

 • w postępowaniach mediacyjnych i przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych,
 • w sporach cywilnych i gospodarczych we wszystkich instancjach, w tym w sprawach związanych z wykonywaniem umów, dotyczących czynów niedozwolonych, odszkodowawczych,
 • w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności dotyczących alimentów, ustalenia ojcostwa oraz rozwodów,
 • w sporach korporacyjnych, przedmiotem których jest m.in.:
  zaskarżenie uchwały podjętej na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu, uchylenie uchwały sprzecznej z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godzących w interesy spółki lub mającej na celu pokrzywdzenie wspólnika albo akcjonariusza, wyłączenie wspólnika,
  rozwiązanie spółki, odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. czy pozbawienie akcjonariusza prawa głosu,
 • w sporach z zakresu prawa pracy – zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców – w tym w szczególności w sporach o zapłatę wynagrodzenia, dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach
  nadliczbowych, wypłatę premii i innych świadczeń pieniężnych związanych ze świadczeniem pracą, jak również w sporach dotyczących roszczeń związanych z rozwiązaniem umów o pracę, naruszeniem umowy o zakazie konkurencji oraz czynów nieuczciwej konkurencji,
 • w sporach wynikających z umów zawartych w trybie zamówienia publicznego, w tym w szczególności dotyczących zapłaty.


W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy, drogą mailową lub poprzez kontakt telefoniczny.

 • ul. Gizewiusza 2, 12-200 Pisz
 • email: kontakt@laszczkowski.pl
 • telefon: +48 511 986 729