Sprawy rozwodowe

Rozwód jest tym rodzajem sprawy, która zawsze wiąże się z dużą ilością emocji i wpływa na dalsze życie obu stron. Czas trwania postępowania rozwodowego i jego rezultat są uzależnione od wielu czynników, w tym od tego, czy małżeństwo miało dzieci, jaki jest powód rozwodu i ja została przygotowana argumentacja. Szczególnie istotne jest, aby spraw rozwodowa zakończyła się możliwe jak najszybciej – w wielu przypadkach istnieje możliwość uzyskania rozwodu nawet podczas pierwszej rozprawy. 

Dlaczego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego przy rozwodzie?

Rozwód to często bagaż złych doświadczeń i przykrych emocji. To główne powody, które sprawiają, że reprezentowanie siebie w sprawie rozwodowej jest tak trudne. Co istotne, wynik postępowania rozwodowego będzie miał wpływ na pozostałą część życia rozwodzących się małżonków. Wsparcie radcy prawnego, który bez emocji przygotuje pozew, pomoże w gromadzeniu dowodów, przygotuje strategię procesową i konsekwentnie będzie ją realizował w naszym imieniu przed sądem może spowodować, że to niewątpliwie jedno z trudniejszych życiowych doświadczeń zakończy się szybciej oraz w korzystny sposób. Wiedza i doświadczenie może okazać się również niezbędne przy podziale majątku, ustaleniu władzy rodzicielskiej, opieki nad dziećmi czy przyznaniu alimentów.

Sąd orzekając rozwód może orzec o rozwodzie z winy jednego z małżonków, z winy obojga małżonków, jak również, za zgodą obu stron, nie orzekać o winie w ogóle. Powyższe ma istotne znaczenie podczas rozstrzygania w zakresie podziału majątku lub występowaniu o alimenty przez jednego z małżonków. 

Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • przygotowanie pozwu rozwodowego
  • udział w negocjacjach pomiędzy stronami
  • przygotowanie porozumienia pomiędzy małżonkami
  • analizę i przygotowanie materiału dowodowego do postępowania sądowego

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy, drogą mailową lub poprzez kontakt telefoniczny.

  • ul. Gizewiusza 2, 12-200 Pisz
  • email: kontakt@laszczkowski.pl
  • telefon: +48 511 986 729